Regulile proiectului

BRIGADA.MD (în continuare – „Proiectul”) – internet-proiect, care oferă oricărei persoane juridice și persoane fizice oportunitatea de a desfășura activitate antreprenorială – de a presta Servicii și de a oferi de Lucru prin intermediul Proiectului. Utilizatorul rețelei Internet, după ce s-a înregistrat în Proiect, devine Utilizatorul Proiectului.

Părțile (Utilizatorul și Proiectul) au convenit să accepte necondiționat și fără rezerve condițiile descrise în prezentul document. Vizitatorii proiectului, la rândul lor, poartă răspundere personală conform Codului Penal al Republicii Moldova pentru utilizarea materialelor Proiectului (în continuare – a „Informațiilor”).

1. Dispoziții generale

Toată structura Proiectului urmărește prestarea Serviciilor informative în domeniul construcțiilor și reparațiilor – căutarea volumului de Lucru și a Executorilor.

Administrația Proiectului nu poartă răspundere:
  • - pentru veridicitatea datelor furnizate de Utilizatorii;
  • - de interacțiunea dintre Utilizatorii, precum și pentru soluționarea litigiilor apărute în procesul de colaborare;
  • - pentru funcționalitatea întregului Proiect, în ansamblu.

2. Înregistrarea

2.1.Este interzisă înregistrarea multiplă a Profilurilor de către un Utilizator. Blocarea Profilului nu oferă dreptul de a înregistra altul nou.

2.2.Este interzisă cumpărarea/vânzarea Profilurilor.

3. Serviciile Proiectului

3.1.Administrația nu este obligată să verifice informațiile de orice tip înainte ca acestea să fie plasate pe Proiect de orice Utilizator.

3.2.Este interzisă utilizarea Serviciilor Proiectului pentru:

3.2.1.plasarea unor Informații dăunătoare, care sfidează morala, lezează drepturile minorităților, conține insulte la adresa unor persoane sau organizații concrete, propagă consumul de droguri și alte substanțe care dăunează sănătății, precum și care conțin limbaj licențios și injurii;

3.2.2.executarea unor acțiuni și plasarea unor Informații care încalcă legislația moldovenească și cea internațională, precum și plasarea referințelor la resurse al căror conținut încalcă legislația în vigoare;

3.2.3.reprezentarea Utilizatorului prin altă persoană sau prin reprezentantul unei organizații și/sau comunități care nu deține drepturi suficiente în acest sens, inclusiv pentru colaboratorii Proiectului;

3.2.4.dereglarea activității normale a Proiectului;

3.2.5.publicarea masivă de Mesaje personale – spam;

3.2.6.plasarea de publicitate fără coordonare cu Proiectul;

3.2.7.încălcarea drepturilor de autor, inclusiv solicitarea/transmiterea/difuzarea de software și a produselor de autor fără acordul titularului de drepturi;

3.2.8.se interzice utilizarea imaginii animate pe tot Proiectul.

3.3.În cazul depunerii unei plângeri cu privire la Utilizatorul de către un alt Utilizator, Administrația Proiectului va soluționa litigiul numai în cadrul prezentelor Reguli ale proiectului. De asemenea, Administrația Proiectului nu poartă răspundere pentru colaborarea realizată în afara Proiectului.

3.4.Sunt interzise acțiunile care urmăresc ocolirea restricțiilor stabilite de mijloacele tehnice ale Proiectului.

4. Portofoliul

4.1.Este interzisă utilizarea lucrărilor altora, care nu se referă la Portofoliul personal.

5. Referințele

5.1.Conținutul Referinței trebuie să reflecte esența lucru finalizat și să exprime opinia asupra colaborării, precum și să nu încalce prezentele Reguli ale proiectului.

5.2.Eliminarea Referințelor publicate nu este prevăzută de Regulile proiectului.

5.3.Administrația proiectului își rezervă dreptul să intervină, în cazuri excepționale, în Referințele publicate de participanții la Lucru în cadrul colaborării.

6. Lucru

6.1.Conținutul Lucrului nu trebuie să încalce prezentele Reguli ale proiectului.

6.2.Este interzisă publicarea:

6.2.1.Lucru de același tip mai des decât o dată în 24 de ore;

6.2.2.Lucru care nu oferă remunerare;

6.2.3.Lucru legate de asistență de sponsor, piramide financiare și marketing de rețea;

6.2.4.Lucru al căror rezultat poate cauza prejudicii (morale, materiale, de imagine etc.) unor resurse dinafară.

7. Prevederi finale

7.1.În caz de încălcare a prezentelor Reguli ale proiectului, Administrația Proiectului are dreptul de:

7.1.1.a cere modificarea sau eliminarea oricăror Informații plasate;

7.1.2.modificarea sau eliminarea oricăror Informații plasate pe Proiect;

7.1.3.blocarea completă a acțiunilor Utilizatorului;

7.1.4.reducerea la zero a Rating-ului Utilizatorului.

7.2.Fiecare caz de deblocare a Profilului va fi studiat în mod individual, după adresarea Utilizatorului către Administrația Proiectului prin forma de suport, aflată pe Internet pe adresa https://brigada.md/support